Roevogn 3618

I efteråret 1991 påbegyndtes udskiftningen af alt træværket på nr. 3618, men en nat i marts 1992, en uge får vognen ville have været blevet helt klar, brændte den tørrelade, der brugtes som vognhal, og med den bl.a. 3618.

Heldigvis var undervogn og bogier stadig i en sådan stand, at vognen kunne genopbygges i løbet af en måneds tid, idet banen ellers havde haft svært ved at opfylde allerede indgåede aftaler om kørsel.

materiel_roe3618