Historie

Teglværket startede i 1873 og var i sin storhedstid i årene omkring 1920-30 et af Nordeuropas største.

Leret blev bl.a udgravet nord for teglværket, og hvor Allerød Sø nu ligger. Det blev bragt op til værket med tipvognstog. Efterhånden som det slap op, blev tipvognsbanen forlænget, først mod syd til Tivoli huse, og senere mod vest gennem Ravnsholt skov til Vassingerød Old.

historie_tegl1

I begyndelsen anvendtes damplokomotiver som trækkraft, men disse blev dog omkring 1950 gradvist udskiftet med motorlokomotiver. Lertransporten med tipvognstog, ophørte helt omkring 1966, hvor transporterne blev overtaget af lastbiler.

historie_tegl3

Aktiviteten på Blovstrød teglværk aftog efterhånden, og de sidste teglsten blev brændt i 1982.

Intet af det oprindelige tipvognsmateriel, som var lavet af træ, er bevaret. De fleste bygninger er nedrevet, men pottemageriet, snedkeriet, den lille motorremise og den store tosporet remise er bevaret.

historie_tegl2

Remiserne bruges til det oprindelige formål. Pottemageriet rummer stadig tre ovne til brænding af tegl, men bruges iøvrigt af banen til værksteder m.v. På første sal er der lokaler for hundeklubberne, hvis træningsbane ses nord for sporet mod Kongevejen. Snedkeriet er nu indrettet til velfærdsbygning med spise- og mødelokale, køkken og toilet for banens medarbejdere

Desværre nedbrændte i 1992 den eneste tilbageværende tørrelade, som banen benyttede som vognhal. Heldigvis mistede vi ikke alt vort materiel, men må nu undvære synet af en, for et teglværk, typisk og uundværlig bygning.