Melisvogn 7, 21 og ?

Inden branden i 1992 havde vi ogs to lukkede godsvogne i drift (melisvogne) nr. 7 og nr. 21. Disse blev anvendt til transport af sukker (melis) i sÊkke fra fabrikkerne til midlertidige lagre p st¯rre gÂrde, inden de atter blev fragtet til fabrikken eller en jernbanestation, hvor sÊkkene blev omlastet til normalspors-godsvogne. Melisvognene er i dag hensat p et depotspor og venter p tid og penge til en genopbygning.
I sommeren 2005 erhvervede banen endnu en melisvogn som en del af en byttehandel. Vognen havde siden roebanernes lukning i midten af tresserne fungeret som skur for en fisker p Urne havn. Vognkassen er i rimelig god stand, men alle jerndele p vognen bÊrer prÊg af vognens lange ophold ved kysten, og er slemt rustne. Vognen mangler bÂde hjul og koblinger, og henstÂr derfor p to deployer.

Inden branden i 1992 havde vi også to lukkede godsvogne i drift (melisvogne) nr. 7 og nr. 21. Disse blev anvendt til transport af sukker (melis) i sække fra fabrikkerne til midlertidige lagre p større gårde, inden de atter blev fragtet til fabrikken eller en jernbanestation, hvor sækkene blev omlastet til normalspors-godsvogne.

Melisvognene er i dag hensat på et depotspor og venter på tid og penge til en genopbygning.

I sommeren 2005 erhvervede banen endnu en melisvogn som en del af en byttehandel. Vognen havde siden roebanernes lukning i midten af tresserne fungeret som skur for en fisker på Urne havn. Vognkassen er i rimelig god stand, men alle jerndele på vognen bærer præg af vognens lange ophold ved kysten, og er slemt rustne. Vognen mangler både hjul og koblinger, og henstår derfor på to deployer.

materiel_divmelis