Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvad enten det drejer sig om bestilling af særtog, spørgsmål ang. banen, deltagelse i arbejdet m.v. Bemærk, at togdriften indtil videre er indstillet. Det gælder både plan- og særtog. Særtogsbestillingen virker fortsat, men der tages forbehold for, at bestillinger ikke kan efterkommes i øjeblikket. Al henvendelse bedes ske pr. mail eller telefonisk.

Hvis din henvendelse drejer sig om bestilling af tog, bedes du klikke på ‘Bestilling af særtog’ i menuen til højre. Bemærk, at enhver forespørgsel om særtogsbestilling vil blive behandlet af trafikchefen ud fra de aktuelle omstændigheder og myndighedernes krav, og det kan ikke forventes, at en bestilling vil kunne efterkommes.

Andre henvendelser
Hvis din henvendelse omhandler drift af banen, bedes du skrive en e-mail til alexudstad@privat.dk.

Omhandler din meddelelse alt andet omkring Blovstrød Banen, så kan du kontakte osv. via e-mail til blovstrodbanen@blovstrodbanen.dk.

Vores  adresse er:
Blovstrød Teglværksvej 10-20
3450 Allerød

Kontaktpersoner

Alex Udstad                  41 11 24 88  Formand, trafikchef og banemester
Ebbe Makholm            26 98 61 63  Sikkerhedsansvarlig
Rasmus Munk             40 59 83 64  Maskinchef
Finn Paulsen               20 33 06 16   Kasserer
Peder Danielsen         28 76 89 99  Suppleant