Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvad enten det drejer sig om bestilling af særtog, spørgsmål ang. banen, deltagelse i arbejdet m.v.

Hvis din henvendelse drejer sig om bestilling af tog, bedes du klikke på ‘Bestilling af særtog’ i menuen øverst. Bemærk, at enhver forespørgsel om særtogsbestilling vil blive behandlet af trafikchefen ud fra de aktuelle omstændigheder og myndighedernes krav for hvorvidt en bestilling vil kunne efterkommes.

Andre henvendelser
Hvis din henvendelse omhandler drift af banen, bedes du skrive en e-mail til alexudstad@privat.dk.

Omhandler din meddelelse alt andet omkring Blovstrød Banen, så kan du kontakte osv. via e-mail til blovstrodbanen@blovstrodbanen.dk.

Vores  adresse er:
Blovstrød Teglværksvej 10-20
3450 Allerød

Kontaktpersoner

Alex Udstad                  41 11 24 88  Formand, trafikchef og banemester- Træffes bedst mellem kl. 16 og 17
Asger Dahl             40 13 10 81    Sikkerhedsansvarlig
Rasmus Munk              40 59 83 64  Maskinchef
Finn Paulsen                 20 33 06 16   Kasserer
Peder Danielsen           28 76 89 99  Suppleant