Nr. 5

Nr. 5 er bygget hos Henschel som nr. 12321 i 1913.

Lokomotivet er firekoblet med akselfølgen 0-D-0 T. Tjenestevægten er omkring 16 tons og det ydede ca. 85 HK ved et kedeltryk på 13 kg/cm2. Det tilhørte oprindeligt Nakskov Sukkerfabrik, hvor det havde litra Da 5.

I 1965 kom lokomotivet til Sakskøbing sukkerfabrik, hvor det kørte i roekampagnen 65-66.  Fra 1976 – 88 var det udlånt til Hjerl Hede, hvor det af uvisse årsager fik det fornemme navn “Kejser Wilhelm”. Herfra kom lokomotivet tilbage og kørte to gange i Blovstrød, inden et kedelrør sprang og dermed satte det effektivt i stå, indtil kedlen er repareret.

materiel_ddsb5