Banens initiativtager og tidl. formand gennem mange år er gået bort.

Det er med sorg, at Blovstrød Banen må meddele, at banens initiativtager og tidligere formand gennem flere år Oscar Meyer er død onsdag d. 4. september 2013.

Oscar Meyer var én af initiativtagerne til oprettelsen af Dansk Jernbaneklubs smalsporsafdeling, senere Blovstrød Banen, i 1981.
Han fungerede i mange år som banens formand.

Oscar Meyer blev 92 år gammel.